17 DOELEN

voor een betere wereld

De SDGs, ofwel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals), zijn zeventien wereldwijde doelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN) om tegen 2030 wereldwijde uitdagingen aan te pakken en te streven naar een duurzamere, rechtvaardigere en welvarendere wereld voor iedereen.

De SDGs werden in september 2015 aangenomen als onderdeel van de “Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling”. Deze doelen zijn bedoeld om sociale, economische en ecologische problemen aan te pakken en te zorgen voor een meer gebalanceerde en duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau.

De SDGs roepen regeringen, het maatschappelijk middenveld, de private sector en individuen op om samen te werken om deze doelen te bereiken en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor de planeet en haar bewoners.

Kijk voor meer informatie over de SDGs op sdgnederland.nl